FR-Riviera: 45% linen, 55% polyester / FR-Quartz: 100% polyester